Voice over IP

Dit is een technologie die het mogelijk maakt om spraak over ip (data) netwerken te verzenden. Het voordeel hiervan is één infrastructuur voor telefoon- en gegevensverkeer.

Voice over IP binnen het bedrijf

Vooralsnog wordt 'voice over IP' het meest toegepast over het eigen netwerk ('Intranet'), bijvoorbeeld tussen verschillende vestigingen van een bedrijf. De beschikbare bandbreedte is daar groter dan op het publieke telefoon netwerk en is meestal voldoende voor een betrouwbare, goede gesprekskwaliteit. De lokale, interne telefoonsystemen kunnen via overdrachtsstations ('IP-gateways') aangesloten worden op het 'Intranet'. De overdrachtsstations zorgen niet alleen voor de vertaling analoog-digitaal, compressie en dergelijke maar ook voor de vertaling van telefoonnummers naar IP-adressen. Hierdoor merken de gebruikers niets van het systeem, terwijl op interlokale of internationale telefoon- en faxkosten bespaard wordt, zonder verlies van kwaliteit. 

De voordelen van voice over IP binnen het bedrijf zijn één netwerk backbone voor spraak en data, voor versimpeling van bekabeling en vermindering van onderhoud kosten. Omdat spraak toegevoegd kan worden aan het bestaande Wide Area Netwerk (WAN) verlaagt het de kosten van telefonie naar vestigingen. Samenstelling van video en data is simpeler en kost minder. Voor extra stroomlijning wordt audio compressie gebruikt voor efficiënt gebruik van bandbreedte. Deze infrastructuur bied alle essentiële eigenschappen voor succesvolle bedrijfscommunicatie.

Doel

Het integreren van spraak op een IP netwerk zonder de netwerk preformance aan te tasten. 

Zorgen voor een goede samenwerking met de bestaande bedrijfs telefoon centrales en het afleveren van digitale kwaliteit van audio.

Waarom G-net

G-net zorgt dat het bovenstaande doel gehaald wordt, dit kunnen wij garanderen door onze opgedane eravring met deze technologie. Door talloze cursussen en seminars te volgen over dit onderwerp heeft u een goede partner aan G-net. Met het product Cisco is een naadloze samenwerking te realiseren tussen het (IP) netwerk en de traditionele telefoon apparatuur. 

Voice over IP thuis

Op dit moment is de omvang van het digitale gegevensverkeer ('data'verkeer) via telefoonlijnen al ongeveer gelijk aan het 'gespreksvolume'. Binnen enkele jaren zal 'spraak' een bijzaak zijn: het telefoonnet wordt een datanet. Het onderscheid tussen data en spraak zal verder vervagen, doordat ook het gespreksverkeer gedigitaliseerd wordt, waar dit nog niet het geval is. Een volgende stap is het voeren van gesprekken via een 'packet switched' ("pakketjes post") netwerk in plaats van het vertrouwde 'circuit geschakelde' telefoonnet. Hoewel op dit moment de kwaliteit (snelheid) van het Internet daarvoor nog onvoldoende is, is er al wel een aantal bedrijfjes op de markt, dat telefoondiensten via Internet aanbiedt. Het voordeel van bellen via Internet is natuurlijk dat alleen locale gesprekskosten tellen. 

Telefoongesprekken over het 'Intranet' ('Voice over IP') 

De integratie van video, tv en digitale gegevens via internet, hangt sterk af van de vergroting van de bandbreedte voor de gebruiker. De bottleneck is niet zozeer de 'ruggengraat' van het Internet dan wel het stukje verbinding van woonhuis naar 'access provider'. Hier zijn verschillende marktpartijen bezig met de ontwikkeling van concurrerende technologieën. Op dit moment gebruiken de meeste Internetabonnees nog een modemverbinding via de 'twisted pair' telefoonlijn. Deze getwijnde koperdraad heeft een maximale bandbreedte van ongeveer 1 MHz. De telefoon gebruikt hiervan slechts 4 kHz. Voor het voeren van gesprekken is dat ruim voldoende, maar het betekent wel, dat de transportcapaciteit van de getwijnde koperdraad slechts voor een paar procent benut wordt. In Europa is het alternatief ISDN (dat ongeveer 10% van de capaciteit benut) 

Een alternatief voor gebruik van de telefoonlijn is natuurlijk het andere koperdraadje dat ongeveer elk huis in Nederland binnenkomt: de coaxiale kabel voor de tv.

Bandbreedte is hier niet zozeer het probleem (de televisiekanalen hebben een frequentie van enkele honderden MHz), maar het kabelnet is aangelegd voor één-richting verkeer naar alle aangeslotenen. Voor interactief Internetgebruik is een retourkanaal noodzakelijk. Omdat de capaciteit van de kabel gedeeld moet worden met andere gebruikers, zouden problemen

kunnen ontstaan als enkele aangeslotenen een uitzonderlijk hoog beslag leggen op deze capaciteit. Voor aansluiting op het net wordt een speciaal 'kabelmodem' geplaatst, dat onder ander dit soort overbelasting moet voorkomen.

Als U meer informatie over deze service van G-net wilt hebben kunt U ons informatie aanvraagformulier invullen of contact met ons op nemen.

Onze medewerkers zijn Cisco gecertificeerd op algemeen en ontwerp gebied. Waardoor wij in staat zijn een netwerk op te leveren wat volledig aan uw wensen voldoet.
Gnet, Het Vierkant 16, 1852 RA Heiloo
Phone 0725118151 
email g-net@g-net.nl