Consulting Services

Algemeen/doel

Ondernemingen vinden zichzelf onder toenemende druk om operationele kosten naar beneden te brengen, het vergroten van bedrijfs responsiveness, en het verbeteren van bedrijfs performance. We zijn allemaal op zoek naar de ideale prijs/kwaliteit verhouding om zo onze marktpositie te verstevigen. Dat moet ook, want we willen tenslotte resultaat. Toch is het vaak moeilijk om in een zo snel veranderende markt tijdig in te springen op wijzigende marktvragen en situaties. U wilt op uw vakgebied mee blijven tellen en het liefst qua resultaat voorop blijven lopen, automatisering speelt daarbij een belangrijke rol. Het is een stuk gereedschap geworden dat regelmatig onderhouden, bijgesteld en aangepast moet worden. Wij willen u helpen dit stuk gereedschap effectief te gebruiken. Dit doen wij door u helpen problemen op te lossen en te voorkomen, en tevens uw netwerk klaar te maken voor de toekomst. Samen met u te kijken we waar u heen wilt met uw informatie en communicatie voorzieningen. En helpen U bij het zoeken naar technieken u nodig heeft om de gewenste functionaliteit te de bereiken. Met als resultaat een netwerk wat optimaal toegankelijk is en wat toch beveiligd is tegen ongewenste bezoekers. Wij helpen nieuwe de technieken en functies zo soepel mogelijk bij uw medewerkers te introduceren.

Waarom Gnet

De technische ontwikkelingen volgen elkaar voortdurend op en het aanbod is groot. Het kwaliteitsverschil echter ook. Daarom moet u een beroep kunnen doen op professionals in automatisering.

'Een blijvende voorsprong in kennis'. Op deze wijze profileert Gnet zich. Om die kennis aan u ten goede te laten komen, zorgen wij ervoor dat deze continu gevoed, aangescherpt en uitgewisseld wordt. Dat doen we door binnen de Gnet organisatie een open structuur te creëren waarin teams van specialisten elkaar informeren, helpen, aanvullen en versterken. De Consultants fungeren als expert in hun kennisdomein. Samen met de opdrachtgever bekijken zij welke technieken en toepassingen een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van het gemak van de gebruiker. Een goed advies is namelijk goud waard. Zeker in deze branche. Een advies dat gebaseerd is op kennis, inzicht en ervaring. In al haar projecten werkt G-net via een gefaseerde aanpak. Voor elke fase worden heldere uitgangspunten en duidelijke doelstellingen geformuleerd. Bij alle onderdelen wordt de klant betrokken. De intensiteit en het niveau van die betrokkenheid is afhankelijk van het project zelf en de beschikbare capaciteit bij de klant. In de ervaring van G-net is het creëren van voldoende draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie van de klant van eminent belang voor de totstandkoming én succesvolle uitvoering van een verantwoord advies. Uiteraard wordt er nauw samengewerkt met medewerkers van de opdrachtgever om de gerealiseerde oplossing te integreren in de bedrijfsvoering en in de technische infrastructuur. We werken op basis van heldere afspraken, waarbij u in elke fase de vrije keuze houdt. 

Hoe komt u daar waar u naar toe wilt?

Dat vertellen de netwerk specialisten van Gnet u graag. In nauw overleg met u leggen zij verbindingen, brengen ze de juiste mensen met elkaar in contact, maken ze informatie toegankelijk en zorgen ze ervoor dat uw organisatie snel tot een efficiënte implementatie komt! 

Gnet kan het de beste invulling aan consultancy geven als wij precies weten wat u van uw netwerk verwacht. En hoe het systeem moet aansluiten bij uw specifieke bedrijfsproces en ontwikkelingen in uw branche. Ons werk begint daarom met luisteren en meten dit noemen we de Baseline. Met deze Baseline, die nodig is om de eisen aan het netwerk te bepalen en welke technologieen er gebruikt gaan worden, brengen we uw behoeften in kaart. In een aantal stappen zullen we samen met u de vraagstelling helder maken én tot een oplossing brengen. 

1.Probleemmelding 

2.Inventarisatie 

3.Offerte 

4.Presentatie en bespreking offerte 

5.Nadere afstemming 

1. Probleemmelding

Het maakt niet uit wat voor wensen u heeft met uw communicatie en informatie voorzieningen. Het maakt niet uit welke technologische ontwikkelingen u wilt onderzoeken in relatie met uw bedrijfsprocessen. Het maakt niet uit of het een groot of klein probleem is. Hoofdzaak is dat u van G-net goede, praktische adviezen krijgt.

Waarmee u nu en in de toekomst vooruit kunt. Aan de hand van de probleemstelling wordt bepaald of G-net voor uw organisatie én uw problematiek van toegevoegde waarde kan zijn. 

2. Inventarisatie 

Eén of meer consultants van onze organisatie zullen bij u de Baseline komen maken. Hiermee wordt een gedegen en inzichtelijke offerte gemaakt. Tevens kan aan de hand van dit bezoek de vraag worden gesteld hoe het meest ideale team er uit moet zien om dit specifieke probleem tot een oplossing te brengen. Welke 'kennis' brengen we hiervoor samen? Met deze aanpak op maat verzekert Gnet u van consultancy die veel verder gaat dan een algemeen advies.

3. Offerte

Naar aanleiding van uw globale probleemomschrijving en het eerste contact wordt een aanbieding gemaakt. In deze aanbieding kunt u lezen: wat exact de probleemomschrijving in uw bedrijf is wat G-net hier aan kan doen hoeveel personeel G-net hiervoor denkt nodig te hebben hoeveel tijd het de consultants kost hoeveel tijd het u kost en wat de risico's zijn voor uw bedrijf hoeveel kosten dat voor u met zich meebrengt en wat het U bedrijf uiteindelijk oplevert Het inzichtelijk maken van de consultancy is een stokpaardje van ons. Wij vermoeien u niet met vuistdikke rapporten. Wij spreken liever duidelijke taal. Concrete advisering voor een heldere oplossing, binnen het door u gewenste budget. 

4. Presentatie en bespreking offerte

Nadat u de offerte zorgvuldig heeft kunnen bestuderen, zullen we de offerte nader toelichten en kunnen we eventuele vragen verder beantwoorden. Bij voorkeur doen we dat met alle in het betreffende project van belang zijnde medewerkers van de zijde van de klant. 

5. Nadere afstemming

Aan de hand van de toelichting en bespreking van de offerte zullen eventueel gewenste aanpassingen en wijzigingen worden aangebracht. 

Als u het over de inhoud van de definitieve offerte eens bent, gaan onze netwerk professionals aan de slag, alleen of in teamverband. Soms gebeurt dat op het kantoor van G-net, soms in uw eigen bedrijf. Na elke fase vindt een evaluatie plaats en wordt besloten of, en zo ja hoe, verder wordt gegaan met de volgende fase. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang en kunt indien nodig bijsturen. Als er om welke reden dan ook aanleiding bestaat een project bij te stellen, dan moet dat op tijd gebeuren. 

Kennisgebieden 

Doordat onze mensen midden in de praktijk werken, zijn zij op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld ook op het gebied van voice over IP, Telewerken, Multiservice , priority queuing en beveiligings-technologieën.

Omdat u er zeker van wilt zijn dat u beschikt over de juiste technologie om uw huidige en toekomstige behoeften

aan te kunnen, biedt Gnet naast producten een scala aan diensten voor het ontwerpen en implementeren van betrouwbare en doelmatige netwerken. Via onze gecertificeerde Cisco netwerkspecialisten biedt Gnet adviesdiensten en ondersteuning bij het ontwikkellenen en inzetten van een betrouwbare en flexibele netwerkomgeving. Deze draagt bij aan een beter beheer van de totale cost-of-ownership en een verhoogde productiviteit van de eindgebruikers. 

Maar onze consultancy is ook 'ad hoc' voor u beschikbaar. Zo kunt u ons inzetten voor een second opinion. Of voor onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in apparatuur die de functionaliteit van uw huidige informatiesysteem kunnen verhogen of de gebruikskosten kunnen verlagen. Of voor technische haalbaarheidsonderzoeken, uitvoeren impact analyses en ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van diverse testtrajecten. Ook voor het vervaardigen van functionele beschrijvingen projectmanagement, implementatie management, problem management, beheer en onderhoud kunt U bij ons terecht. 

Onze medewerkers zijn Cisco gecertificeerd op algemeen en ontwerp gebied. Waardoor wij in staat zijn een netwerk op te leveren wat volledig aan uw wensen voldoet.
Gnet, Het Vierkant 16, 1852 RA Heiloo
Phone 0725118151 
email g-net@g-net.nl