Network Baselining 

De meeste netwerken van vandaag zijn niet ontworpen om in de behoeften van vandaag te voorzien.

De toenemende complexheid van de computer omgeving en de steeds sneller wordende randapparatuur met bandbreedte consumerende appicaties zorgen er voor dat de verkeers stromen binnen het netwerk steeds groter worden. 

In de meeste netwerken is deze bandbreedte capaciteit niet meer voorhanden en is de gebruikte technologie verouderd waardoor verschillende hedendaagse toepassingen niet meer ondersteund worden.

De Baseline

De Baseline is bedoeld om de gebreken aan het netwerk van vandaag inzichtelijk te maken het is een . Met netwerk meetapparatuur wordt ondermeer gekeken waar knelpunt met betrekking tot de bandbreedte en capaciteit zich voor doen en waar technologien te kort schieten. Voor het kiezen van technologieën die het beste bij de organisatie passen is de Baseline van essensieel belang. 

Wij achten deze Baseline dan ook noodzakelijk voor een verantwoord advies.

Hoe maakt G-net deze baseliner

Wij maken deze baseline met behulp van diverse netwerk meet apparatuur. Data wordt gemonitord in het netwerk op strategische punten over een periode van tijd om goed inzicht te krijgen over de huidige netwerk situatie. Basis metrics (gegevens) zoals utilization, errors, protocol distribution, en de meer detailleerde data welke de top talkers in beeld brengt, verkeers stromen, en specificaties over eind node interactie (wie is aan het praten met wie en waneer) wordt verzameld en geanalyseerd.

Tevens praten wij graag met gebruikers om van de gebruiker te horen waar de knelpunten volgens hen liggen deze knelpunten vergelijken wij dan met de knelpunten die onze netwerkmonitors aangeven. 

Wat doen we met de Baseline

De Baseline wordt u gepresenteerd en laat u de huidige staat van het netwerk zien. Op basis hiervan doen we een aantal aanbevelingen voor verbeteringen.

Of het nu voor een kompleet nieuw netwerk of voor de uitbreiding van een bestand netwerk is het is altijd nuttig om de baseline te maken. 

Voor een nieuw netwerk wordt informatie verzameld over waar de knelpunten zich de huidige situatie bevinden. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het modeleren van het nieuwe netwerk.Door zwaardere apparatuur te plaatsen op de knelpunten van het oude netwerk de snelheid in het netwerk te verbeteren. 

Deze data kan u laten zien of er nog enige rek u uw netwerk zit. En geeft een beeld van de knelpunten in een bestaand netwerk en deze te elimineren. Dit door middel van vervangen van of bij plaatsing van apparatuur of door het verschuiven van apparatuur binnen het netwerk.

Het maken van de baseline kan ook voor een versnelling van de ontwikkeling van een netwerk betekenen maar draagt zeker bij aan het zeker weten van het slagen van de verandering binnen uw netwerk. Buiten de noodzaak kan het ook een kosten besparende factor zijn, dit om dat er gekeken wordt waar de knelpunten zitten en er dus niet overmatig zware apparatuur ingezet hoeft te worden op de plekken waar minder belasting is, wat misschien betekend dat bepaalde componenten niet vervangen hoeven te worden.

Nadat we klaar zijn met een project of opdracht doen we nog een meting om te kijken of daad werkelijk het knelpunt gelimineren is.

Extra

G-net kan management stations in Uw netwerk plaatsen om voor U zelf een snel een overzicht van de performance en gezondheid van Uw netwerk te krijgen. De is een station wat permanent bij U blijft staat en wat dag in dag uit Uw netwerk in de gaten houdt. Het kan op management niveau gebruikt worden ter ondersteuning van de begrijpelijkheid van Uw probleem of ter onderbouwing van een aanvraag voor capaciteit uitbreiding

Onze medewerkers zijn Cisco gecertificeerd op algemeen en ontwerp gebied. Waardoor wij in staat zijn een netwerk op te leveren wat volledig aan uw wensen voldoet.
Gnet, Het Vierkant 16, 1852 RA Heiloo
Phone 0725118151 
email g-net@g-net.nl