Project

Netwerken zijn essentieel geworden voor de bedrijfsvoering. Er wordt ook steeds meer van gevraagd. Het netwerk moet sneller, meer functionaliteit bieden en grotere schaalbaarheid hebben. Dit zijn termen die je tegenwoordig vaak hoort. 

De kunst is aan die mix van eisen een bevredigende invulling te geven. Het mag duidelijk zijn dat we u graag adviseren over uw netwerk. Dat advies is de basis voor verdere discussie en verfijning. Advies doen wij op basis van een baseline van het bestaande netwerk want meten is weten. Pas als we het samen volledig eens zijn over de uitgangspunten en doelstellingen volgt de formulering van het project met eisen, wensen, budget, productkeuze, fasering en doorlooptijd.

Wat betekent G-net voor u?

De geboden oplossing wordt door een projectteam geïmplementeerd. Dit team wordt samengesteld op basis van de kenmerken van úw informatiesysteem en omvat alle specialisten die voor communicatie-infrastructuur het meest geschikt zijn. Iedereen binnen het team heeft een eigen rol, zijn eigen specialiteit, maar geen teamlid fungeert als een eiland. Regelmatig overleggen ze, zodat ze goed op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. G-net neemt de complete verantwoordelijkheid op zich voor de installatie van de benodigde communicatie-infrastructuur en de implementatie van de hardware en de (systeem)software. Dat gebeurt allemaal binnen de afgesproken tijd en het vastgestelde budget. En uiteraard met een voortdurende terugkoppeling naar het pakket van eisen, zoals u dat op tafel hebt gelegd. 

Doelstelling

Eigenlijk heeft het team maar één doelstelling. Het team wil de invulling van de communicatie infrastructuur in uw organisatie via een soepele implementatie laten verlopen. Op een praktische manier. De consultants en projectleiders maken gebruik van bewezen methoden en technieken, maar gaan daar tegelijkertijd flexibel mee om. Uw praktijk blijft centraal staan. U moet ook daadwerkelijk resultaat merken. U moet de oplossing ervaren, en niet lezen. Deze werkwijze garandeert uiteindelijk een succesvolle implementatie. En daar is het tenslotte allemaal om begonnen.

Het laten bouwen van een netwerk omgeving door Gnet zorgt er voor dat je een goede bodem architecteur hebt om op verder te bouwen. Deze laag bouwen wij zo flexibel mogelijk waardoor uitbreiding altijd mogelijk is. Een netwerk wat gebouwd is volgens onze standaard

Onze medewerkers zijn Cisco gecertificeerd op algemeen en ontwerp gebied. Waardoor wij in staat zijn een netwerk op te leveren wat volledig aan uw wensen voldoet.
Gnet, Het Vierkant 16, 1852 RA Heiloo
Phone 0725118151 
email g-net@g-net.nl