Detachering

Gezien de grote belangstelling voor detachering van IT-krachten zijn wij er toe overgegaan om mensen bij onze klanten te plaatsen. U kunt een beroep op ons doen voor ontwerp, realisatie en het beheer van Uw Cisco Netwerk. Wij hebben ervaring met dial-in netwerken (telewerken), uitbreiding en versnellen van een bestaand netwerk, ontwerpen en opleveren van een nieuw netwerk, koppellen van vestigingen aan het Core netwerk, aansluiting van uw bedrijf op internet en nog veel meer. 

Als binnen uw bedrijf onvoldoende mankracht, kennis of kunde aanwezig is om uw doelstellingen te halen, heeft u te maken met capaciteitsproblemen. De oplossing hiervoor is het inzetten van tijdelijk personeel, voor de duur van een automatiserings project zonder de contractuele verplichtingen en administratieve rompslomp.

Waarom G-net ?

Gnet levert medewerkers voor projecten en het beheren van Uw Cisco netwerk. Het beheer kan zijn op afstand of binnen uw bedrijf. U kunt de externe medewerker inschakelen zodra u zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig heeft voor een optimale inzet van kennis en ervaring. Het maakt niet uit of het nu gaat om versterking voor enkele dagen per week of om het Project Management van een bedrijfskritisch netwerk Gnet is in staat om deze ondersteuning te leveren. De service-gerichte werkwijze van Gnet is direct terug te vinden in de snelle, resultaatgerichte detachering. Met als belangrijkste doel "de juiste mensen op de juiste plaats". Aan de hand van uw eisen en wensen kunnen wij de juiste persoon voor u vinden. Uiteraard zal er dan eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of de door ons geselecteerde persoon goed in uworganisatie past. Belangrijk is dat er tussen de opdrachtgever en de gedetacheerde medewerkers goede afspraken gemaakt worden over de te verrichten werkzaamheden, voortgangsrapportage en bevoegdheden. De account manager van Gnet zal in samenwerking met de opdrachtgever een verslag maken over de te verrichten werkzaamheden. Regelmatig contact tussen de account manager, de medewerker van Gnet en de opdrachtgever moet leiden tot een waardevolle samenwerking tussen beide partijen. G-net beschikt over een compleet scala van producten en diensten en heeft jarenlange ervaring met het aanleggen of aanbouwen van netwerken. Opdrachtgevers profiteren van deze uitgebreide expertise die is opgedaan in tal van projecten met technologische ontwikkelingen die zich inmiddels bewezen hebben. Door constante scholing en de inzet in sterk wisselende ICT-omgevingen, zijn onze professionals optimaal uitgerust voor de meest ambitieuze projecten. Onze externe medewerker beschikt direct vanaf de start over de benodigde vakkennis en slagen er telkens weer in om kort- en langlopende projecten succesvol af te ronden, naadloos te integreren in het team van de opdrachtgever, en vakwerk af te leveren. G-net heeft dus genoeg expertise om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Uw ICT-activiteiten op zich te nemen. Met Gnet is er een goede match tussen aanvraag en profiel en optimaal beheer van personeelskosten. U zult merken dat wij bijzonder flexibel zijn.U weet als klant precies waar U aan toe bent.

G-net gaat verder

G-net levert ook ICT-ondersteuning buiten de normale kantooruren. Deze ondersteuning kan ook telefonisch worden verleend. Ook als uw bedrijf zich nog geen vast ICT-personeel kan veroorloven, kan telesupport de oplossing zijn. Dit vanwege de lagere kosten dan die van vast ICT-personeel. Ook ziet graag Gnet uw eigen voorstellen betreffende ICT-ondersteuning vanuit het bedrijf tegemoet

Onze medewerkers zijn Cisco gecertificeerd op algemeen en ontwerp gebied. Waardoor wij in staat zijn een netwerk op te leveren wat volledig aan uw wensen voldoet.
Gnet, Het Vierkant 16, 1852 RA Heiloo
Phone 0725118151 
email g-net@g-net.nl